Onze christelijke identiteit:

 • We beschouwen elk kind als uniek.
 • We vieren christelijke feesten o.a. Kerstmis, Pasen.

Ons onderwijsaanbod:

 • We zorgen voor een ruim aanbod aan activiteiten en werkvormen die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen.
 • We willen elk kind volop kansen geven om tot ontwikkeling te komen.
 • We werken rond verschillende ontwikkelingsgebieden van kleuters, o.a. denk-, motorische, taal- morele, sociale, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling.
 • We willen de kleuters steunen in hun groei naar zelfstandigheid.
 • Ons onderwijsaanbod vertrekt vanuit de behoeften, de belangstelling en de inbreng van de kleuters.

Ons opvoedingsklimaat:

 • We bieden een opvoeding waarin waardering en respect voor elkaar belangrijk zijn.
 • We streven naar een positieve ingesteldheid bij de kleuters: 'zich goed voelen in zijn vel' vinden we een basisvoorwaarde.

Onze zorg voor kinderen:

 • Kinderen met speciale zorgvragen krijgen persoonlijke aandacht van de klasleerkracht en de zorgleerkracht.
 • Het CLB geeft ondersteuning bij het zoeken naar een passende begeleiding bij ontwikkelings- of gedragsmoeilijkheden.

Onze school als gemeenschap:

 • We streven binnen ons schoolteam naar communicatie in een sfeer van samenspraak en inspraak.
 • Onze school deelt haar zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en een degelijke opvoeding met ouders, pedagogische begeleiding en CLB.
 • We werken samen met de gemeentelijke lagere school, vooral wat betreft de overgang van de kleuter- naar de lagere school.
 • Voor buitenschoolse opvang kunnen onze kinderen terecht bij opvangdienst Stekelbees.